Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Vítejte u smajlíka

Kalendář Míši a Ríši - pořad Stream.cz
( od 18 let )

Obrázek “http://i.stream.cz/gallery/5976/85976.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.


Zítra 30. července - svátek Bořivoj


29. července - svátek Marta


Marta. Jméno aramejského původu, které vzniklo z aramejského Márthá, Márathá. Vykládá se jako "paní, paní domu, hospodyně", přeneseně "pečlivá" (mar, mara="pán").
Další varianty jména: Martička, Marti, Martina, Martuš, Martuška, Martinka, Martinice, Marťas, Marťa, Marťan, Martík ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, polsky, srbochorvatsky, bulharsky, rumunsky, italsky, španělsky Marta, rusky Marta, Marfa, maďarsky Márta, francouzsky, dánsky Marthe, holandsky, švédsky, anglicky Martha, německy Martha, Marthe.


28. července - svátek Viktor


Viktor. Variantami jsou Viktorín, Viktorin a jejich variantami jsou Vikrotián, Viktorian. Viktor je jméno latinského původu, které vzniklo z latinského victor. Vykládá se jako "vítěz". Varianty ViktoriánViktorian jsou původem odvozená přídavná jména a proto se vykládají jako "vítězův".
Další varianty jména: Viktorek, Vik, Viki, Vítek, Víťa ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Viktor, Viktorín, Viktorián, polsky Wiktor, Wiktoryn, rusky Viktor, Viktorij, srbochorvatsky, norsky, švédsky, německy Viktor, maďarsky Viktor, Victor, Victorius, Gyözö, rumunsky, francouzsky, španělsky, holandsky, dánsky, anglicky Victor, italsky Vittore, Vittorio, portugalsky Vitorio, finsky Viktori.
Ženský protějšek Viktorie. Za obdobu jsou považována jména Vítězslav, Vincenc, Nikodém, Zikmund, Mikuláš, Sigfríd.


27. července - svátek Věroslav


Věroslav. Staročeská varianta Věřislav. Jméno slovanského původu. Vykládá se jako "slavící víru" (staročeské viera="víra").
Další varianty jména: Věroslavek, Věrouš, Věroušek, Věruš, Věrušek, Věra, Věrka, Věrča, Sláva, Slávek ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Vieroslav, polsky Wierosław, srbochorvatsky, bulharsky Veroslav.
Ženský protějšek Věroslava. Jméno se považuje ze latinskou obdobu jména Fidelius.


26. července - svátek Anna


Anna. Osamostatnělá odvozenina Anuše. Jméno hebrejského původu, které vzniklo z hebrejského channá, channáh. Vykládá se jako "milostiplná, milostná", přeneseně "milá, líbezná" (hebrejské channá, channáh="milost").
Další varianty jména: Anička, Ančina, Ančinka, Anče, Anča, Andula, Andule, Andulka, Andulinka, Andulička, Andulák, Aňa, Anda, Anina, Aninka, Anynka, Anitka, Anuše, Anuška, Nanka, Nanynka, Nána, Nina, Nanda, Dulinka ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, polsky, rusky, italsky, dánsky, norsky, latinsky Anna, srbochorvatsky Ana, Anika, maďarsky Anna, Anikó, rumunsky, bulharsky, španělsky, portugalsky Ana, francouzsky Anne, holandsky, německy Anna, Annika, švédsky Anna, Ann, anglicky Anna, Anne, Ann, irsky Una.
Ze stejného hebrejského základu pochází i jméno Hana.25. července - svátek Jakub


Jakub. Jméno hebrejského původu, které vzniklo patrně z hebrejského Jahaqóbh. Vykládá se jako "ten, kdo drží za patu", přeneseně "druhorozený" (Jakub se po svém příchodu na svět chytl svého staršího bratra Ezaua za patu, Jakubova a Ezauova matka se jmenovala Rebeka).
Další varianty jména: Jakoubek, Jakubek, Jak, Jaki, Jakeš, Jašek, Kuba, Kubula, Kouba, Kubík, Kubíček, Kubeš ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, polsky Jakub, rusky, srbochorvatsky Jakov, maďarsky Jakab, italsky Giacobbe, Giacomo, španělsky Jacob, Jacobo, Jago, Jaime, Diego, portugalsky Jayme, Diego, francouzsky Jacques, holandsky Jacob, dánsky, švédsky, německy Jakob, anglicky Jacob, James, Jack, Jim, novořecky Jakovos, albánsky Jakup.
Jméno se rozšířilo především prostředníctvím latinských podob Jacobus, Iacobus a Jacomus, Iacomus.24. července - svátek Kristýna


Kristýna. Variantou je Kristiána, Kristiana a staročeské Křišťana. Jméno je řeckého původu a vzniklo jako ženská podoba k mužskému jménu Kristián. Vykládá se jako "křesťanka" (latinské Christianus="křesťan").
Další varianty jména: Kristýnka, Kristýnečka, Kristi, Krista, Kristla, Kristík, Krišpínka, Krisťule, Krisťoul, Kristynáč, Kiki, Kity, Kitina, Týna ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Kristína, polsky Krystyna, rusky Christina, Christiana, srbochorvatsky Kristina, maďarsky Krisztina, bulharsky Krstina, Christina, italsky, španělsky Cristina, portugalsky Cristina, Cristinha, francouzsky Christine, Chrétienne, holandsky, anglicky Christina, Christiana, Chris, dánsky Christina, Christine, Kristina, Kristine, Kirsten, norsky Kristine, švédsky Kristina, Kerstin, Christina, německy Christina, Christine, Christiane, řecky, latinsky Christiana, novořecky Christiana, Chrisula.
Mužský protějšek Kristián.


23. července - svátek Libor


Libor. Jméno latinského původu, které vzniklo z latinského Liborius. Jméno má nejasný význam, ale spojuje se se jménem Lubor, které se vykládá jako "líbezný, libý" (staročeské ljub-="libý").
Další varianty jména: Liborek, Líba, Libek, Libin, Libša, Borek ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Lúbor, bulharsky Ljuben, italsky, španělsky Liborio, francouzsky Liboire, holandsky, německy, latinsky Liborius.


22. července - svátek Magdaléna


Magdalena. Jméno hebrejského původu. Vykládá se jako "pocházející z Magdaly, magdalská" (Magdalena je latinské přídavné jméno, Magdalamagdala="věž").
Další varianty jména: Magdalénka, Magdalenka, Magda, Magdi, Magdička, Magdina, Magdinka, Majdalena, Majdalénka, Majda, Madla, Majča, Majolena, Lenka ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Magdaléna, polsky, srbochorvatsky, španělsky, holandsky, švédsky Magdalena, rusky Magdalina, maďarsky Magdaléna, Magdolna, bulharsky Magdalena, Magdalina, italsky Maddalena, portugalsky Magdalena, Madalena, francouzsky Madeleine, dánsky, norsky, německy Magdalena, Magdalene, anglicky Magdalene, Madeline, Madeleine.21. července - svátek Vítězslav


Vítězslav. Starší podobou je Vitoslav. Vítězslav je novější české jméno, které nahradilo starší podobu Vitoslav. Vykládá se jako "slavný vítěz, slavící vítězství", starší výklad jména je "slavný sídlem, silný mocí" (vitati, vítati znamenalo "sídlit, bydlit").
Další varianty jména: Vítězslavek, Vítěz, Vítězek, Víťa, Vítek, Sláva, Slávek ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Víťazoslav, polsky Witosław, rusky, srbochorvatsky Vitoslav.
Ženský protějšek Vítězslava. Jméno je považováno za obdobu jména Viktor.


20. července - svátek Ilja


Ilja. Jméno ruské, které je hebrejského původu. Vzniklo z hebrejského Elí-jjáhu. Vykládá se jako "můj pán je bůh" (éljáhu="Bůh", dá se srovnat s Jahve ).
Další varianty jména: Ilečka, Ilječka, Ilouš, Iloušek, Iljuška, Ilek ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, rusky, italsky, holandsky Ilja, srbochorvatsky, bulharsky Ilija, maďarsky Illés, německy Ilja, Elias.


19. července - svátek Čeněk


Čeněk. Jméno je osamostatnělou italskou domáckou podobou původem latinského jména Vincenc (italsky Vincenzo-Cenzo, italské ce se zde vyslovuje jako če). Vykládá se jako "vítězný, přemáhající" (latinské Vincens="přemáhající", které vzniklo z přechodníkového přídavného jména vytvořeného od slova vinco="přemáhám").
Další varianty jména: Čěněček, Čenda, Čeňa, Čéňa ap. Cizojazyčné ekvivalenty: v ostatních jazycích se uvádí pouze od jména Vincenc.
Ženský protějšek Čeňka. Obdobou jsou jména Vincent, Vítězslav.


18. července - svátek Drahomíra


Drahomíra. Jméno slovanského původu, které bylo vytvořeno jako ženská podoba k mužskému jménu Drahomír. Vykládá se jako "komu je drahý mír".
Další varianty jména: Drahomírka, Drahuše, Drahuška, Draga, Draha, Dráža, Dražka, Mirka, Míra ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Drahomíra, polsky Drogomira, srbochorvatsky, bulharsky Dragomira.
Mužský protějšek Drahomír.17. července - svátek Martina


Martina. Jméno latinského původu, které bylo vytvořeno jako ženská podoba k mužskému jménu Martin. Vykládá se jako "martovský, Martův, zasvěcený bohu Martovi", přeneseně "bojovný" (latinské Martinus – přídavné jméno k Mars – bůh války).
Další varianty jména: Martinka, Martuš, Martuška, Martulina, Martulinka, Marta, Martička, Martinice, Marti, Marťan, Marťas, Marťák, Martík, Martin, Martinečka, Martináč, Martiňák, Matík, Mates, Máťa, Atina ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky, rusky, srbochorvatsky, maďarsky, bulharsky, italsky, španělsky, holandsky, švédsky, německy Martina, polsky Martyna, španělsky Martína, portugalsky Martinka, francouzsky, dánsky, norsky Martine, anglicky Martina, Martine.
Mužský protějšek Martin.


16. července - svátek Luboš


Luboš. Původem domácká podoba k Lubomír, Luboslav nebo přetvořené jméno Lubor. Vykládá se jako "mírumilovný, milovník míru".
Další varianty jména: Lubošek, Lubša, Luba, Lubek ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Ľuboš, rusky Ljubim, bulharsky Ljuben.


15. července - svátek Jindřich


Jindřich.
Jméno německého původu, které vzniklo z německého Heimerich, Haganrich. Vykládá se jako "vládce domu (domova), pán, otčina" (Heim="domov", staroněmecké ríhhi="vládce").
Další varianty jména: Jindříšek, Jindřík, Jindrouš, Jindroušek, Jindra, Jindrák, Jindráček ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Henrich, polsky Henryk, rusky Genrich, srbochorvatsky, maďarsky, dánsky, švédsky Henrik, italsky Enrico, španělsky Enrique, Enriquez, portugalsky Henrique, francouzsky Henri, holandsky Hendrik, anglicky Henry, Harry, německy Heinrich, Heinz.
Ženský protějšek, Jindřiška, Jindra, Indra.


14. července - svátek Karolína


Karolina. Jméno německého původu, které je přejaté z latiny. Původem je to ženské přídavné jméno ke Carolus (Karel). Vykládá se jako "(svobodný) muž, chlap" (germánské karal="muž, mužský, chlap").
Další varianty jména: Karolínka, Karla, Karča, Karka, Karluna, Karlunka, Karluše, Karluška, Kája, Kájinka, Karluna, Karlunka, Karolka, Lina, Linka ap. Cizojazyčné ekvivalenty: slovensky Karolína, polsky, rusky, srbocharvátsky, maďrsky, holandsky, švédsky Karolina, italsky, španělsky, portugalsky Carolina, francouzsky Caroline, dánsky, německy Karoline, Caroline, norsky Karoline, anglicky Carolina, Caroline.
Jméno je vlastně jiným tvarem jména Karla. Mužský protějšek Karel.


TOPlist